Nami mbi bizneset që nuk lëshojnë kuponin tatimor

Ndaje

Drejtoria e Hetimit Tatimor ka penalizuar të paktën 600 biznese qe nuk lëshonin kuponin tatimor.

Kështu, gjatë periudhës 1 deri në11 tetor, janë kontrolluar 1,819 subjekte, nga të cilët 602 janë konstatuar me shkelje të legjislacionit tatimor. Sipas Drejtorisë së Tatimeve, vlera e penaliteteve të vendosura është rreth 19.8 milionë lekë.

Nga kontrollet u konstatua; 8 tatimpaguesve u janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë), përkatësisht:

50 subjekte janë konstatuar të paregjistruar në organet tatimore dhe është marrë masat e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre si subjekt i TVSH-së;

149 tatimpagues janë konstatuar me shkelje për moslëshimit të kuponit tatimor (hera e parë);

44 tatimpagues nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale, ndërsa 28 të tjerë nuk i mbanin në gjendje pune;

118 subjekte janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor.

Loading...

Leni një përgjigje