Procedura e ankesës

Në një situatë kur keni një ankesë ose dëshironi të kundërshtoni përmbajtjen e një artikulli, ose mendoni se duhet të bëjmë një korrigjim, ky është procesi që duhet të ndiqni.

Kopjoni URL-në e artikullit në fjalë.

Na kontaktoni me email droninews@gmail.com ose ne inbox tek adresa jone ne Facebook https://www.facebook.com/NewsDRONI.al/?ref=bookmarks.

Dërgoni URL-në dhe shpjegoni se për çfarë është ankesa juaj.

Në rastet e diskutimit të përmbajtjes ose nxjerrjes në pah të pasaktësive, ne mund t’ju kërkojmë të siguroni prova për të mbështetur pretendimin tuaj në varësi të natyrës së ankesës.

Ne do të shqyrtojmë pretendimin dhe do t’ju japim vendimin tonë brenda dy orësh (e hënë-e premte 7 e mëngjesit 11:00 pasdite CET) ose 24 orë e shtunë-e diel). Për çështje më urgjente, pwrgjigja jone do tw jetw e menjwhershme.

Nëse biem dakord që është bërë një gabim ose wshtw shkelur kodi I etikws, ne do të azhurnojmë artikullin në fjalë, duke e bërë të qartë se është bërë një gabim, çfarë ka qenë dhe çfarë është korrigjimi. Kjo më pas do të ribotohet dhe ankuesit do të njoftohen përmes njoftimit.

Në rastet kur duhet më shumë kohë për të zgjidhur situatën, faqja mund të hiqet derisa të arrihet në një përfundim. Kjo do të vendoset rast pas rasti dhe do të njoftoheni.

Rastet kur kërkohet tërheqja ose falja me shkrim, do të adresohen rast pas rasti me personin që bën ankesën.

Në rastet kur nuk pajtohemi, ne do të japim një përgjigje të plotë me shkrim përfshirë provat ose një përshkrim të provave që kemi për të mbështetur qëndrimin tonë. Ne gjithashtu do t’ju japim detajet e kontaktit të Këshillit Shqiptar të Mediave që vepron si ombudsmani ynë dhe do të shqyrtojnë në mënyrë të pavarur çështjen.

Droni.al  e konsideron vendimin e tyre përfundimtar dhe do të veprojë në përputhje me rrethanat.

Si i trajtojmë ankesat

Një redaktor njoftohet për ankesën. Ata më pas do ta shqyrtojnë atë të plotë, së bashku me artikullin, dhe më pas do të kontaktojnë me autorin e shkrimit.

Më pas, nga autori do të kërkohet të arsyetojë shkrimin, detajet dhe provat në lidhje me pretendimin dhe të sigurojë të gjitha burimet. Nëse konstatohet se është një gabim, redaktori do të bëjë menjëherë korrigjimet ose veprime të tjera të rëna dakord dhe do t’i publikojë.

Nëse ka një mosmarrëveshje në lidhje me pretendimin, redaktori do ta shqyrtojw atë te Këshilli Shqiptar i Medias.

Në rastet kur vlerësohet se nuk është bërë ndonjë gabim, ky do t’i komunikohet ankuesit së bashku me mundësinë e shqyrtimit të çështjes në Këshillin Shqiptar të Mediave.

Droni.al  është e përkushtuar për zgjidhjen e ankesave në një kohë, të drejtë dhe të ndershme.