Tag: gjendja vicile

Skadimi i kartave të identitetit, MB: Gjendja civile e hapur dhe...

Në një moment kur janë rreth 1.4 milion karta indentiteti që skadojnë brenda viti 2019, fluksi i qytetarëve në gjendjet civilë rritet çdo ditë. Kjo...